Hz. Lokman’ın Öğütleri ve Antik Mısır’ın Sebayt Metinleri

@inproceedings{Meral2018HzL,
  title={Hz. Lokman’ın {\"O}ğ{\"u}tleri ve Antik Mısır’ın Sebayt Metinleri},
  author={Yasin Meral},
  year={2018}
}
Hz. Lokman’in Kur ’ an ’ daki ogu tleri T u rk c e ve yabanc i dillerde pek c ok c alismaya konu olmu s tur. Arastirmacilar, Hz. Lokman ’ i farkli medeniyetlerdeki muhtelif bilgelerle o zdeslestirirken ogu tleri de bu medeniyetlerdeki bilgelik literat u r u i c erisinde degerlendirmislerdir. Bu makalede Hz. Lokman ve ogu tleri, arastirmac i lar i n g o z ardi ettigi Antik Misir ve Sebayt metinleri cercevesinde ele al i nacakt i r. Bu c er c evede bu makale, Hz. Lokman ’ in Misirli bir bilge… Expand
2 Citations