Hvor ble realistene av? Om valg av studieretning og prestasjoner i videregående opplæring blant ungdom med gode karakterer i realfag fra ungdomsskolen

@inproceedings{Ldding2004HvorBR,
  title={Hvor ble realistene av? Om valg av studieretning og prestasjoner i videreg{\aa}ende oppl{\ae}ring blant ungdom med gode karakterer i realfag fra ungdomsskolen},
  author={Berit L{\o}dding},
  year={2004}
}