• Sociology
  • Published 2012

Hvilken forståelse av gener og arv har elever etter grunnskolen

@inproceedings{Kvam2012HvilkenFA,
  title={Hvilken forst{\aa}else av gener og arv har elever etter grunnskolen},
  author={Carola Kvam},
  year={2012}
}
Bioteknologi og genteknologi er dagsaktuelle tema. For at hver enkelt skal kunne ta selvstendige og opplyste valg innenfor dette omradet, bade i forhold til sitt eget liv og i forhold til demokrati ...