Hur uppfattar du värde? En vetenskaplig studie om värdeskapande inom 3PL-branschen

@inproceedings{Jacobsson2014HurUD,
  title={Hur uppfattar du v{\"a}rde? En vetenskaplig studie om v{\"a}rdeskapande inom 3PL-branschen},
  author={Michael Jacobsson and Jonathan Nilsson},
  year={2014}
}

Similar Papers

Topics from this paper.