• Medicine
  • Published 2017

Hur sjuksköterskan kan överkomma språkbarriärer : Litteraturstudie

@inproceedings{Ismail2017HurSK,
  title={Hur sjuksk{\"o}terskan kan {\"o}verkomma spr{\aa}kbarri{\"a}rer : Litteraturstudie},
  author={Deka Ismail and Lamya Muhsin},
  year={2017}
}
Sverige ar ett mangkulturellt samhalle med flera olika etniska grupper. I sjukvarden moter sjukskoterskor patienter med olika bakgrunder och som talar andra sprak. For att kunna erbjuda vard som ha ... 

Topics from this paper.