Hubungan tret personaliti dengan bidangkerjaya dalam pentaksiran psikometrik

@inproceedings{Amat2014HubunganTP,
  title={Hubungan tret personaliti dengan bidangkerjaya dalam pentaksiran psikometrik},
  author={Minggu Amat},
  year={2014}
}
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti adakah terdapat hubungan antara Tret Personaliti dengan Bidang Kerjaya beracuankan Teori Kerjaya Holland yang dijadikan asas instrumen perlaksanaan Pentaksiran Psikometrik dalam Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) sebagai sub komponen. Satu set soal selidik dengan nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach 0.956 bagi Tret Personaliti dan 0.926 bagi Bidang Kerjaya telah diedarkan untuk populasi 1680 murid sekolah-sekolah harian di Wilayah Persekutuan… CONTINUE READING

Similar Papers