• Psychology
  • Published 2006

Hubungan Penghargaan Kendiri Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Jurusan Kimia Di Fakulti Pendidikan

@inproceedings{Mohamed2006HubunganPK,
  title={Hubungan Penghargaan Kendiri Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Akhir Jurusan Kimia Di Fakulti Pendidikan},
  author={Siti Mariam Mohamed and Jamaluddin Ramli},
  year={2006}
}
Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara penghargaan kendiri dengan pencapaian akademik pelajar. Seramai 80 orang pelajar dari jurusan kimia, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor telah terlibat dalam kajian ini. Alat kajian yang digunakan untuk mengukur tahap penghargaan kendiri pelajar ini diubah suai dari soal selidik ujian yang dinamakan 'Ujian Penghargaan Kendiri'. Ia mengandungi 42 item dan setiap satunya dinilai menggunakan Skala Likert. Dalam… CONTINUE READING