[Hookworm infection in 54 countries in Jiangsu].

  • Y Yu
  • Published 1984 in
    Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Yu1984HookwormII, title={[Hookworm infection in 54 countries in Jiangsu].}, author={Y Yu}, journal={Ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi = Journal of parasitology & parasitic diseases}, year={1984}, volume={2 4}, pages={268} }