• Corpus ID: 165290854

Homofobia jako źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole

@inproceedings{Wycisk2018HomofobiaJ,
  title={Homofobia jako źr{\'o}dło zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole},
  author={Jowita Wycisk},
  year={2018}
}
Zapewnienie bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy jest podstawą realizowania edukacyjno-wychowawczych zadan szkoly. Homofobia leząca u podloza zachowan przemocowych, ale i przemilczen czy zaniechan sprzyjających podtrzymywaniu uprzedzen zagraza bezpiecznemu rozwojowi psychospolecznemu uczniow i uczennic. W niniejszym tekście termin homofobia rozumiany jest jako negatywna postawa wobec osob, grup i relacji homoseksualnych (poziom indywidualny) oraz – szerzej – jako podzielana przez ogol…