Hoitajien kokemuksia perhekeskeisestä hoitotyöstä psykiatrisessa sairaalassa

@inproceedings{Haaparanta2010HoitajienKP,
  title={Hoitajien kokemuksia perhekeskeisest{\"a} hoitoty{\"o}st{\"a} psykiatrisessa sairaalassa},
  author={Saila Haaparanta and Tuija J{\"a}rvenp{\"a}{\"a}},
  year={2010}
}