Hog het oidium van den wijnstok

@article{Burvenich2008HogHO,
  title={Hog het oidium van den wijnstok},
  author={Julius Burvenich},
  journal={Tijdschrift Over Plantenziekten},
  year={2008},
  volume={9},
  pages={61-64}
}
worden. Reeds vroeger werd een enkele maal melding gemaakt van her voorkomen van heksenbezems op de ,, fijne spar ,, (Picea excelsa), maar omtrent de oorzaak van deze misvormingen verkeert lnen nog in her duister. Andersis hat gesteld met de heksenbezems, die zich niet zelden bij de zilverspar (Abies peclinata) vertoonen; hier is de zwam bekend, welke er de oorzaak van is, nl. Aecidium elatinum Melampsorella Caryophyllacearum.