Hodnoty a hodnotové orientace ukrajinské a české populace v komparativní perspektivě

@inproceedings{Martynova2016HodnotyAH,
  title={Hodnoty a hodnotov{\'e} orientace ukrajinsk{\'e} a {\vc}esk{\'e} populace v komparativn{\'i} perspektivě},
  author={Mariia Martynova},
  year={2016}
}
Cilem teto prace je prozkoumat roli naboženstvi při tvorbě zakladnich lidských hodnot a rodiny a prokazat to na urovni jednotlivých zemi, ukazat rozdil mezi Ukrajinou a Ceskou republiku. V prvni casti, nejdůležitějsi teorie hodnoty jsou diskutovali, a to těch, ktere vypracovaly Hofstedeho, Schwartz, Swidler a Miles a nejdůležitějsi výsledky průzkumů vztahujici se k lidským hodnotam a hodnotových orientaci jsou prezentovany. Data pro analyticke casti prace byly cerpany z Archiv ZACAT / Gesis… CONTINUE READING