Hlavní nádraží : černobílý komiks : hraje Alois Nebel

@inproceedings{Rudi2004HlavnN,
  title={Hlavn{\'i} n{\'a}dra{\vz}{\'i} : {\vc}ernob{\'i}l{\'y} komiks : hraje Alois Nebel},
  author={Jaroslav Rudi{\vs}},
  year={2004}
}