Historická kniha jako muzejní sbírkový předmět

@inproceedings{Studnkov2009HistorickKJ,
  title={Historick{\'a} kniha jako muzejn{\'i} sb{\'i}rkov{\'y} předmět},
  author={Radana Stud{\'y}nkov{\'a}},
  year={2009}
}
Bakalařska prace prezentuje knižni muzejni sbirku v Muzeu Vysociny v Jihlavě, kterou tvoři planderska knihovna. Cast prace patři uvaze nad poslanim knihy v muzeu, dale je zde zachycena historie jihlavskeho muzea. Dalsi usek je věnovan knižni sbirce planderske knihovny; nastiněn je zde osud nejen původnich majitelů, zakladatelů a tvůrců teto knižni sbirky, ale předevsim knižni sbirce samotne. Pozornost je take zaměřena na evidenci sbirkových předmětů. Podstatna cast prace se orientuje na… CONTINUE READING