Himlen är oskyldigt blå

@inproceedings{Emilsson2007HimlenO,
  title={Himlen {\"a}r oskyldigt bl{\aa}},
  author={Maria Emilsson and Eva Mosfeldt Jeppesen},
  year={2007}
}
Denna sociologiska uppsats behandlar nagra faktorer som kan paverka ungdomar, som i sin tur kan leda till ett utanforskap. Under tonarsfrigorelsen genomgar ungdomar en fas, da de kan riskera att bl ... 

Similar Papers