Hetzelfde CZS-bijwerkingenprofiel voor vertraagde-afgiftepreparaten oxybutynine en tolterodine

@article{Liem2006HetzelfdeCV,
 title={Hetzelfde CZS-bijwerkingenprofiel voor vertraagde-afgiftepreparaten oxybutynine en tolterodine},
 author={T. Y. Liem},
 journal={Medisch-farmaceutische Mededelingen},
 year={2006},
 volume={44},
 pages={274-274}
}
 • T. Y. Liem
 • Published 2006
 • Medicine
 • Medisch-farmaceutische Mededelingen
 • Bij de behandeling van het overactieve blaassyndroom worden in het algemeen muscarine-antagonisten toegepast, zoals tolterodine en oxybutynine, die vanwege passage door de bloedhersenbarriere CZS-bijwerkingen kunnen geven. Er zijn momenteel echter geen onderzoeksresultaten bekend over het verschil in verdraagzaamheid tussen deze geneesmiddelen, met uitzondering van een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek naar de werkzaamheid en verdraagzaamheid van de vertraagde-afgiftepreparaten van… CONTINUE READING