Het signaleren van simulanten in de neuropsychologische praktijk

Abstract

Clinici zijn getraind om de rapportage van patiënten te geloven en nemen over het algemeen aan dat hun patiënten zich maximaal inspannen tijdens neuropsychologisch onderzoek. Externe drijfveren, zoals financiële compensatie of het vermijden van werk, kunnen mensen echter motiveren om opzettelijk cognitieve symptomen te veinzen (simuleren) zodat zij kunnen… (More)
DOI: 10.1007/s12474-013-0024-x

Topics

Cite this paper

@article{Fuermaier2013HetSV, title={Het signaleren van simulanten in de neuropsychologische praktijk}, author={Anselm B. M. Fuermaier and mw. dr. Lara Tucha and mw. dr. Janneke Koerts and Prof. Dr. K. Lange and prof. dr. Oliver Tucha}, journal={Neuropraxis}, year={2013}, volume={17}, pages={124-131} }