Het had een excursie van de Kring kunnen zijn

@article{Grendel1981HetHE,
  title={Het had een excursie van de Kring kunnen zijn},
  author={E. Grendel},
  journal={Pharmaceutisch weekblad},
  year={1981},
  volume={3},
  pages={1383-1386}
}
  • E. Grendel
  • Published 1 December 1981
  • Medicine
  • Pharmaceutisch weekblad
Een onderdeel van her programma van een congres van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux, werd een bezoek aan Franeker, een Fries stadje met een rijk verleden, dat reeds in I4I 7 stadsrechten had. In die tijd waren langs de smalle grachten verscheidene indrukwekkende stinsen gebouwd. Tijdens de twisten in de I5e eeuw tussen de Schieringers en Vetkopers in Groningen en Friesland was in Franeker het steunpunt van de Schieringers gevestigd. De aanvoerder Hessel van Martena…