Hersenen en taal in onderzoek en praktijk

Abstract

Dyslexie als aangeboren stoornis die zich manifesteert in problemen met leren lezen en spellen staat al meer dan honderd jaar in de belangstelling van de wetenschap. De aangeboren vorm van dyslexie onderscheidt zich van de verworven vormen (Holmes, 1978). Verworven dyslexie ontstaat als gevolg van hersenbeschadigingen waarbij voorheen intacte vaardigheden… (More)
DOI: 10.1007/BF03070939

Cite this paper

@article{Kuijpers2010HersenenET, title={Hersenen en taal in onderzoek en praktijk}, author={Cecile Kuijpers and Pieter H. Been and Theo van Leeuwen}, journal={Neuropraxis}, year={2010}, volume={2}, pages={179-185} }