• Corpus ID: 161497628

Heraldik i Svenska kyrkan : timbrering av det tredelade ämbetets vapen

@inproceedings{Berntsen2007HeraldikIS,
  title={Heraldik i Svenska kyrkan : timbrering av det tredelade {\"a}mbetets vapen},
  author={Claus K Berntsen},
  year={2007}
}
Uppsatsen behandlar fragan om hur ambetsbarare inom Svenska kyrkan anvander timbreringar i deras heraldiska vapen. Detta bruk jamfors sedan med bruket Church of England samt Romersk katolska kyrkan, vilka har en reglerad heraldik, i motsats till Sverige, och Svenska kyrkan. I uppsatsen lamnas aven forslag till timbreringar for Svenska kyrkan.