• Medicine
  • Published 2002

Hepatitis C vírus infekció és immunglobulin nehéz lánc génátrendezódés.

@inproceedings{Gasztonyi2002HepatitisCV,
  title={Hepatitis C v{\'i}rus infekci{\'o} {\'e}s immunglobulin neh{\'e}z l{\'a}nc g{\'e}n{\'a}trendez{\'o}d{\'e}s.},
  author={Be{\'a}ta Gasztonyi and Alajos P{\'a}r and L{\'a}szl{\'o} Kereskai and L{\'a}szl{\'o} Pajor and Katalin Anita Zagyvain{\'e} Kiss and J{\'o}zsef Szeber{\'e}nyi and Gyula M{\'o}zsik},
  year={2002}
}

Topics from this paper.