Henryka Elzenberga sposób życia podług wartości – w świetle Kłopotu z istnieniem .

@inproceedings{Poszczyniec2018HenrykaES,
  title={Henryka Elzenberga spos{\'o}b życia podług wartości – w świetle Kłopotu z istnieniem .},
  author={Antoni Płoszczyniec},
  year={2018}
}