Helsinki Zirvesi’nden Günümüze Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Ülkedeki Kadın Politikalarına Etkileri

@inproceedings{zdemir2014HelsinkiZG,
  title={Helsinki Zirvesi’nden G{\"u}n{\"u}m{\"u}ze T{\"u}rkiye’nin Avrupa Birliği’ne {\"U}yelik S{\"u}recinin {\"U}lkedeki Kadın Politikalarına Etkileri},
  author={Hakan {\"O}zdemir and Yahya Demirkanoğlu},
  year={2014}
}

Similar Papers