Corpus ID: 162493277

Havaciva (Alkanna tinctoria (L.) Tausch) ve Labada (Rumex conglomeratus Murr.) Bitkilerinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Işık ve Sürtünme Haslıkları Üzerinde Bir Araştırma

@inproceedings{Kayaba2000HavacivaT,
  title={Havaciva (Alkanna tinctoria (L.) Tausch) ve Labada (Rumex conglomeratus Murr.) Bitkilerinden Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Işık ve S{\"u}rt{\"u}nme Haslıkları {\"U}zerinde Bir Araştırma},
  author={N. Kayabaşı and H. Sanli and S. Etikan},
  year={2000}
}
  • N. Kayabaşı, H. Sanli, S. Etikan
  • Published 2000
  • Biology
  • 4 Citations