Corpus ID: 192496344

Hastábhinaja: gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie

@inproceedings{Drbek2015HastbhinajaGR,
  title={Hast{\'a}bhinaja: gesta rukou v tradi{\vc}n{\'i}m divadeln{\'i}m uměn{\'i} Indie},
  author={Pavel Dr{\'a}bek},
  year={2015}
}