Halay Türü Oyunların Özellikleri, Dağılımı Ve Hareket Yapılarının Analizi

@inproceedings{Uzunkaya2017HalayTO,
  title={Halay T{\"u}r{\"u} Oyunların {\"O}zellikleri, Dağılımı Ve Hareket Yapılarının Analizi},
  author={Ey{\"u}p Uzunkaya},
  year={2017}
}