HPLC - nová cesta pro stanovení karbonylů v pivu.

@article{Karabn2007HPLCN,
  title={HPLC - nov{\'a} cesta pro stanoven{\'i} karbonylů v pivu.},
  author={Marcel Karab{\'i}n and P. Dostălek and J. {\vS}indel{\'a}řov{\'a}},
  journal={Kvasny prumysl},
  year={2007},
  volume={53},
  pages={35-37}
}
Karbonylove slouceniny, a to zejmena aldehydy, i ve velmi nizkých koncentracich významně ovlivňuji chuť piva, protože u větsiny z nich je nizka i prahova koncentrace vnimani. Proto patři v pivovarstvi mezi nejintenzivněji sledovane latky. Autoři přispěvku se při stanoveni karbonylových sloucenin zaměřili na využiti kapalinove chromatografie, a to zejmena v kombinaci s extrakci na pevne fazi (SPE) za soucasne derivatizace 2,4-dinitrofenylhydrazinem (DNPH). Analyzovane latky byly ze vzorku vytěs… Expand