H. U. Ramsing: Københavns ejendomme 1377-1728. Oversigt over skøder og adkomster. Bd. V. Nørre kvarter. Ved Victor Hermansen og Albert Fabritus. (Munksgaard, 1967). 168 s. +2 pl.

@inproceedings{Sjqvist1970HUR,
  title={H. U. Ramsing: K{\o}benhavns ejendomme 1377-1728. Oversigt over sk{\o}der og adkomster. Bd. V. N{\o}rre kvarter. Ved Victor Hermansen og Albert Fabritus. (Munksgaard, 1967). 168 s. +2 pl.},
  author={V. Sj{\o}qvist},
  year={1970}
}
  • V. Sjøqvist
  • Published 1970