• Psychology
  • Published 2016

Hästunderstödd terapis betydelse för mentaliseringsförmåga och psykologisk flexibilitet : Ridterapeuters upplevelser

@inproceedings{Gottfridsson2016HstunderstddTB,
  title={H{\"a}stunderst{\"o}dd terapis betydelse f{\"o}r mentaliseringsf{\"o}rm{\aa}ga och psykologisk flexibilitet : Ridterapeuters upplevelser},
  author={Katarina Gottfridsson and Nadja Fredriksson},
  year={2016}
}
Hastunderstodd terapi (HUT) ar, ur psykologiskt perspektiv, en relativt outforskad terapiform dar hasten ar en del av behandlingsteamet. Syftet med denna studie var att undersoka ridterapeuters upp ...