• Art
  • Published 2017

Här får vi leka fyra! : En studie om pedagogers erfarenheter, upplevelser och lärdomar av att organisera den fria leken i förskolan

@inproceedings{Lerider2017HrFV,
  title={H{\"a}r f{\aa}r vi leka fyra! : En studie om pedagogers erfarenheter, upplevelser och l{\"a}rdomar av att organisera den fria leken i f{\"o}rskolan},
  author={Sara Lerider},
  year={2017}
}
Mitt syfte med denna undersokning ar att studera pedagogers erfarenheter, upplevelser och lardomar av att organisera den fria leken och vilka konsekvenser det far for barnens lek och verksamheten. ...