• Corpus ID: 161808046

Gzi rim śes yon gyi slob ston thabs śes gsar pa, Mtha' 'khor slob sbyoṅ, Blo gsar slob gyi lag deb

@inproceedings{da1994GziR,
  title={Gzi rim śes yon gyi slob ston thabs śes gsar pa, Mtha' 'khor slob sbyoṅ, Blo gsar slob gyi lag deb},
  author={Rdzoṅ kha goṅ 'phel lhan tshogs daṅ and Śes rig rtsa khrims daṅ and Las rigs rgyab skyor las tshan},
  year={1994}
}