• Geography
  • Published 2006

Gymnasievalet sett ur föräldraperspektiv - på vilket eller vilka sätt har föräldrar fått information och vilka önskemål finns

@inproceedings{Ragnar2006GymnasievaletSU,
  title={Gymnasievalet sett ur f{\"o}r{\"a}ldraperspektiv - p{\aa} vilket eller vilka s{\"a}tt har f{\"o}r{\"a}ldrar f{\aa}tt information och vilka {\"o}nskem{\aa}l finns},
  author={Magdalena Ragnar},
  year={2006}
}
Detta examensarbete ingar i utbildningen studie- och yrkesvagledarprogrammet 120 p, Malmo hogskola. Uppsatsen handlar om pa vilka satt foraldrar till elever i arskurs nio har tagit del av och onskar att ta del av information om gymnasievalet. Undersokningen fran foraldrarnas perspektiv motiveras utifran att de ar ett stort stod for eleverna och paverkar dem infor gymnasievalet. Det ar darmed viktigt att foraldrarna far en bra och aktuell information. Arbetet ingar aven i en storre kartlaggning… CONTINUE READING