• Published 2018

Guies BibTIC: Xarxa sense fils: Accés a la xarxa sense fils des de la UPF

@inproceedings{Espaa2018GuiesBX,
  title={Guies BibTIC: Xarxa sense fils: Acc{\'e}s a la xarxa sense fils des de la UPF},
  author={Germ{\'a}n Espa{\~n}a},
  year={2018}
}