Guenter Lewy, Harmful and Undesirable. Book Censorship in Nazi Germany. Oxford, Oxford University Press 2016

@article{Jedlitschka2018GuenterLH,
  title={Guenter Lewy, Harmful and Undesirable. Book Censorship in Nazi Germany. Oxford, Oxford University Press 2016},
  author={Karsten Jedlitschka},
  journal={Historische Zeitschrift},
  year={2018},
  volume={307},
  pages={274 - 275}
}
  • K. Jedlitschka
  • Published 5 August 2018
  • Philosophy
  • Historische Zeitschrift
2 Citations
A Pine with Six Hands
On a broad stretch of lowlands striated by the blue threads of rivers, there was a city all in gold. And in the city, there was a hill of piled up rubble, and on the hill there grew a pine, and on
Sosna z sześcioma rękami
Na szerokim pasie nizin przetkanych błękitną nicią rzek, stało miasto całe złote. A w tym mieście było wzgórze całe z gruzów usypane, a na wzgórzu rosła sosna, a na sośnie sześć było rąk. A to