Grad Koprivnica na putu modernizacije (1848.-1900.)

@inproceedings{Kolar2009GradKN,
  title={Grad Koprivnica na putu modernizacije (1848.-1900.)},
  author={Mira Kolar},
  year={2009}
}