Google jako nástroj ve výuce

@inproceedings{Sudick2010GoogleJN,
  title={Google jako n{\'a}stroj ve v{\'y}uce},
  author={Petr Sudick{\'y}},
  year={2010}
}
Clanek shrnujici uspořadaný workshop ma za cil přibližit možnosti využiti vybraných volně dostupných nastrojů spolecnosti Google pro podporu výuky (předevsim aplikaci Google Weby a Google Dokumenty). Vzhledem k jednoduchosti ovladani a přistupu k uvedeným nastrojům, mohou Google aplikace sloužit jako vhodna alternativa pravě pro pedagogickou praxi, kde obsah materialů je nadřazen jejich formě (tj. vlastnimu technologickemu zpracovani), ktera je vsak casto limitujicim faktorem sirsiho zapojeni… CONTINUE READING

Similar Papers