Gondolatok Timár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a városhálózat néhány sajátossága a két világháború közötti Magyarországon című tanulmányához

@inproceedings{Szili1988GondolatokTL,
  title={Gondolatok Tim{\'a}r Lajos: A gazdas{\'a}g t{\'e}rszerkezete {\'e}s a v{\'a}rosh{\'a}l{\'o}zat n{\'e}h{\'a}ny saj{\'a}toss{\'a}ga a k{\'e}t vil{\'a}gh{\'a}bor{\'u} k{\"o}z{\"o}tti Magyarorsz{\'a}gon c{\'i}mű tanulm{\'a}ny{\'a}hoz},
  author={Ferenc Szili},
  year={1988}
}