Goed gepoetst en toch cariës!

@article{Gruythuysen2009GoedGE,
  title={Goed gepoetst en toch cari{\"e}s!},
  author={Ren{\'e} J. M. Gruythuysen},
  journal={TandartsPraktijk},
  year={2009},
  volume={30},
  pages={47-49}
}
SamenvattingSarah is net 5 jaar als ze wordt verwezen. De reden is duidelijk (afb. 1). Sinds haar 3e jaar kwam ze bij de tandarts. Ze is enig kind, wat klein voor haar leeftijd en altijd vrolijk. Op school gaat het goed. Ze speelt graag, alleen en met andere kinderen. Haar rechterhand is onvolgroeid. De 74 en 84 zijn diepcarieus en voor het behoud moet worden gevreesd. Over 14 dagen vindt de oefenzitting plaats. De mondhygiëne mag nog wel wat verbeteren. Moeder gaat er werk van maken. 

Similar Papers