• Published 2005

Geršlová, Jana / Sekanina, Milan: Lexikon našich hospodářských dějin [Lexikon unserer Wirtschaftsgeschichte]

@inproceedings{Kosta2005GerlovJ,
  title={Ger{\vs}lov{\'a}, Jana / Sekanina, Milan: Lexikon na{\vs}ich hospod{\'a}řsk{\'y}ch dějin [Lexikon unserer Wirtschaftsgeschichte]},
  author={Jir̆{\'i} Kosta},
  year={2005}
}