Geologie Velkého Kosíře a jeho nejbližšího okolí

@inproceedings{Pichystal2009GeologieVK,
  title={Geologie Velk{\'e}ho Kos{\'i}ře a jeho nejbli{\vz}{\vs}{\'i}ho okol{\'i}},
  author={Anton{\'i}n Přichystal},
  year={2009}
}
Clanek podava přehled nazorů na geologii Velkeho Kosiře a jeho nejbližsiho okoli. Nově byly interpretovany zdejsi fylity jako ultramylonity proterozoických granitů. Uzemi proslulo předevsim nalezy fosilii v devonských vapencich a miocennich uloženinach. Je rovněž zhodnoceno využivani mistnich hornin v pravěku na kamenne nastroje. 

Similar Papers