Genska elektrotransfekcija : vplivajo električni pulzi tudi na celice , ki jim niso bile neposredno izpostavljene ?

Abstract

Povzetek. Genska elektrotransfekcija je nevirusna metoda vnosa genov v celico, pri kateri uporabljamo visokonapetostne električne pulze. Z elektrotransfekcijo v celice in tkiva vnašamo različne molekule, kot sta DNK ali RNK. Metoda je zanimiva za biomedicinske aplikacije, vendar njeni mehanizmi še niso povsem raziskani. V nekaterih primerih je zelo pomembno… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics