Geneesmiddelenverstrekking in Canada's ‘National Health Insurance’

Abstract

Een studiereis naar Canada van de Contactgroep Gezondheidszorg onder welke naam de deelnemers aan de eerste cursus Ziektekostenverzekeringsbeleid van Prof. s'rOLT~, elkaar zijn blijven ontmoeten bood mij de gelegenheid nadere informatie in te winnen over de wijze waarop de verstrekking van geneesmiddelen in de 'National Health Insurance' aldaar is geregeld. Gezien de actuele belangstelling ten onzent voor dit onderdeel van de ziekenfondsverzekering leek het mij dienstig in het kort van een en ander mededeling te doen.

DOI: 10.1007/BF02293369

2 Figures and Tables

Cite this paper

@article{Sorgdrager2005GeneesmiddelenverstrekkingIC, title={Geneesmiddelenverstrekking in Canada's ‘National Health Insurance’}, author={Jetze Sorgdrager}, journal={Pharmaceutisch weekblad}, year={2005}, volume={1}, pages={926-933} }