Gebroken spiegels

Abstract

Facies speculum animae. Dat schijnt de klassieke Romeinse schrijver Cicero eens te hebben gezegd. Als het gezicht inderdaad de spiegel van de ziel is, dan zou men mogen zeggen dat een aangezichtsverlamming toch wel een weerspiegeling van een gekwetste ziel is. Van een ziel die lichamelijk een behoorlijke knauw heeft gekregen ’ als dat al zou kunnen: een… (More)
DOI: 10.1007/BF03079074

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.