Garaj-Vrhovac V: ANALYSIS OF MUTATIONS IN SOMATIC CELLS

@inproceedings{MUTACIJA2000GarajVrhovacVA,
  title={Garaj-Vrhovac V: ANALYSIS OF MUTATIONS IN SOMATIC CELLS},
  author={SOMATSKIH MUTACIJA and Verica Garaj-Vrhovac},
  year={2000}
}
Primljeno velja~a 2000. Za velik broj kemijskih i fizikalnih agenasa dokazano je da su mutageni i/ili karcinogeni. Mutageneza i karcinogeneza naj~e{}e se razmatraju zajedno kao potencijalni rizici za ljudsko zdravlje. Za otkrivanje ranih u~inaka karcinogena na profesionalno izlo‘enim osobama rabe se citogeneti~ke metode biomonitoringa, koje uklju~uju utvr… CONTINUE READING