GENÇ SPORCULARIN KATILIM MOTİVASYONLARININ SPOR TÜRÜ VE CİNSİYETE GÖRE BELİRLENMESİ

@inproceedings{Altnta2014GENSK,
  title={GENÇ SPORCULARIN KATILIM MOTİVASYONLARININ SPOR T{\"U}R{\"U} VE CİNSİYETE G{\"O}RE BELİRLENMESİ},
  author={Atahan Altıntaş},
  year={2014}
}