Główne problemy pracy zawodowej kobiet w latach 1948-1956. Obraz propagandowy

@inproceedings{Jarosz1999GwnePP,
  title={Gł{\'o}wne problemy pracy zawodowej kobiet w latach 1948-1956. Obraz propagandowy},
  author={Dariusz Jarosz},
  year={1999}
}