Główne źródła stresu dla zagranicznych studentów studiujących w Hiszpanii, we Francji i w Portugalii w ramach programów wymiany zagranicznej. Analiza wyników badań empirycznych

@inproceedings{Nowak2013GwneS,
  title={Gł{\'o}wne źr{\'o}dła stresu dla zagranicznych student{\'o}w studiujących w Hiszpanii, we Francji i w Portugalii w ramach program{\'o}w wymiany zagranicznej. Analiza wynik{\'o}w badań empirycznych},
  author={Marta Nowak},
  year={2013}
}