• Corpus ID: 186664253

Góry Świętokrzyskie 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych.

@inproceedings{Barski2012Gry2,
  title={G{\'o}ry Świętokrzyskie 25 najważniejszych odsłonię{\'c} geologicznych.},
  author={Marcin Barski and Maciej Bąbel and Ewa Głowniak and Marcin G{\'o}rka and Andrzej Konon and Małgorzata Kozłowska and Wojciech Kozłowski and Paulina Leonowicz and Leszek Lindner and Piotr Łuczyński and Bronisław Andrzej Matyja and Danuta Olszewska-Nejbert and Andrzej Radwański and Magdalena Sidorczuk and Stanisław Skompski and Bogusław Waksmundzki and Aleksandra Wańkiewicz and Anna Wysocka and Piotr Zi{\'o}łkowski and Anna Żylińska},
  year={2012}
}
1 Citations
GEOTURYSTYKA W REGIONACH TURYSTYCZNYCH POLSKI POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ – PRZYSTOSOWANIE OBIEKTÓW GEOTURYSTYCZNYCH NA POTRZEBY TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ
Diversification of geological structure, variety of geomorphological forms, minerals, fossil accumulations, evidence and traces of geological processes make the area of South-East Poland particularly