Corpus ID: 166157542

Fysisk aktivitet og for tidlig fødsel

@inproceedings{Nesheim2018FysiskAO,
  title={Fysisk aktivitet og for tidlig f{\o}dsel},
  author={B. Nesheim},
  year={2018}
}
For tidlig fodsel er en viktig arsak til neonatal dod og sykdom. Mange risikofaktorer har vaert kartlagt, blant dem er fysisk tungt og belastende arbeid.