• Art
  • Published 2014

Fysieke belasting van brandweerlieden

@inproceedings{Pollex2014FysiekeBV,
  title={Fysieke belasting van brandweerlieden},
  author={Saskia Pollex},
  year={2014}
}
Tijdens dit onderzoek is de fysieke belasting van brandweermannen tijdens uitrukken en sporttrainingen in kaart gebracht met het Zephyr Bioharness. Vervolgens is er gekeken naar de mate van overeenkomst tussen de uitrukken en de sporttrainingen.